Kredi.GOLD

Yeni EKK Açıklaması Önlem Paketi Açıklandı.

Ülkemiz ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçirmekteyken, bu sıkıntıların giderilmesi adına kısa ve uzun vadeli çözümler üretmek için hükümetin her birimi üzerine düşeni yapmaya başladı. Özellikle döviz kuru ile ilgili ciddi anlamda bir mücadele ediliyorken, buna vatandaşın da katılması ve destek vermesi piyasalara biraz moral verdi diyebiliriz. Ancak yine de bu adımların daha planlı ve programlı bir şekilde profesyonelce atılması gerekiyor. Bunu gören hükümet yetkilileri de birçok konuda karar almak üzere EKK ( Ekonomi Koordinasyon Kurulu ) ile 8 Aralık 2016 tarihinde bir araya geldi. Son bir haftadır gündemin ve ekonomi kulislerinin kilitlendiği EKK toplantısı az önce sona erdi. Toplantı sonrası bizzat Başbakan Binali YILDIRIM tarafından yeni EKK açıklaması önlem paketi açıklandı.

EKK ( Ekonomi Koordinasyon Kurulu ) toplantısı sonucunda çıkan kararların bazısı bizi şaşırtırken bazısı ise beklediğimiz reformlar ve tedbirlerdi. EKK toplantısı sonrası Başbakan Binali YILDIRIM tarafından yapılan açıklamaya göre öne çıkan tedbirleri sırasıyla başlıklar halinde sayacak olursak; işletmeler tarafından yaşanan finansman sıkıntısının aşılması için 250 000 000 000 TL ‘ye kadar kredi hacmi oluşturulması, 2017 yılı için mevcut istihdam hedefi revize edilerek 500 000 kişilik iş imkanlarının oluşturulması, yine gerek bu konuda olsun ve gerekse istihdamın artırılması konusunda olsun, iş verenlerin de elini kolaylaştırmak açısından SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) prim ödemeleri ile ilgili olarak 3 aylık erteleme ve ötelemeye gidilmesi, KOBİ lerin işlerini büyütmeleri ve geliştirmeleri amacıyla 50 bin TL ‘ye kadar bir yılı geri ödemesiz olmak üzere kredi sağlanması konularının öne çıktığını görüyoruz.

Başbakan Binali YILDIRIM Çankaya Köşkü ‘nde EKK ( Ekonomi Koordinasyon Kurulu ) kararları üzerine açıklamalarda bulunurken, piyasada en önemli problemin nakit ihtiyacı olduğunun üzerinde durdu diyebiliriz. Para olmasına rağmen bankaların risk düzeyini yüksek görmeleri hasebiyle kredi vermekte çekimser davrandıklarını, bunun da piyasayı olumsuz etkilediğine dem vurdu. Bu konunun da KGF ( Kredi Garanti Fonu ) ile aşılacağının altını çizerek, 250 000 000 000 TL ‘lik bir kredi hacmi oluşturulacağını, ancak vaad edilen işlerle ilgili kesinlikle yeni bir borçlanmaya gidilmeyerek,  tasarruf etmek suretiyle bu açıkların kapatılacağını ve kaynak oluşturulacağını belirtti.  Şimdi başlıklar halinde Başbakan Binali YILDIRIM ‘ın açıklamalarını ve bu açıklamaların ne anlama geldiğine bakalım.

KOBİ ‘lere 1 Yıl Geri Ödemesiz 50 Bin TL Kredi

Başbakan Binali YILDIRIM tarafından yapılan açıklamalar arasında belki de KOBİ ‘lerin yüzünü güldüren en önemli mesaj buydu diyebiliriz. Hem kredi musluğunun açılması hem de krediyi çektikten sonra 1 yıl geri ödemesinin olmaması ciddi anlamda KOBİ lere nefes aldıracak bir finansman olacaktır. KOBİ ‘lerin canlanması ile birlikte tüm ticaret canlanacaktır. Üstelik kredinin vade süresi de 36 ay olarak belirlenmiş. Bu destek konusunda yetkili Bakanlık ise Bilim ve Sanayi Bakanlığı olarak belirlenmiş. Başbakan açıklamalarında KOBİ ‘lerin öneminden ve yine desteklerin daha da artması yönünde açıklamalarda bulunurken, TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) ile birlikte 2 kamu bankasının, KOBİ ‘ler için faiz indirimine gitmesini de örnek gösterdi.

Önemli!  Yeni Kredi ve Kredi Kartı Yasası

250 000 000 000 TL ‘lik Kredi Hacmi Oluşturulması

Bankaların paralarının olduğunu ancak risk düzeyinin yüksek olması nedeniyle bu parayı veremediklerine dem vuran Başbakan Binali YILDIRIM; firmaların da nakit ihtiyacının bir şekilde giderilmesi gerektiğini, bu sıkıntıların da aşılması için bankaların risklerini minimize etmek için Kredi Garanti Fonu ‘nun devreye gireceğini ve 250 000 000 000 TL bir kredi hacmi oluşturulacağını belirtti. Bunun için de ilave bir borçlanmaya gidilmeksizin, kamunun tasarruf ederek sağlanacağını belirtti. Piyasadaki sıkışıklık düzeyinin 40 000 000 000 TL civarında olduğunu ancak bunun daha fazlası oranında yani 250 milyar TL ‘lik bir kredi hacminin oluşturulmasının piyasayı rahatlatacağını belirten Başbakan Binali YILDIRIM; yatırımcının ve ihracatçının yanında olmaya ve destek olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

Böyle bir kredi hacminin oluşturulmasını yorumlayacak olursak; ihracatçı ve yatırımcı gerçek anlamda ülkemizin ekonomik yükünü yüklenen kesimin başında gelmekte olup, bu kesimin nakit ihtiyacının giderilmesi daha fazla yatırım anlamına geleceğinden, olumlu sonuçları da kısa sürede ekonomiye yansıyacaktır. KOBİ ‘lerin de kredilerle desteklenmesi sonucunda, soğuyan ticaret biraz daha ısınacak ve piyasaya hareket gelecektir.

Kredi teminatı konusunda yine ihracatçıların alacağı kredilere % 100 oranında teminat verilirken, KOBİ ‘lerde bu oran % 90 olacak, ticari krediler bakımından ise % 85 olarak uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisinde İndirime Gidilecek

2017 yılı için üretim amaçlı yatırım harcamalarında, yatırıma giren katkı oranı % 15 oranında daha artıyor. Bu da kurumlar vergisi indiriminin tam olarak uygulanacağı anlamına geliyor. Daha önceden bu indirim % 80 ‘e kadar olabiliyorken artık % 100 ‘e kadar çıkmış oluyor.

Önemli!  SGK Prim Ödemeleri Yıl Sonuna Ötelendi

KDV İadeleri

Özellikle inşaat sektörünü ilgilendiren bu yenilikte; inşaat işlerinin KDV ‘lerinin iade edilmesinin hızlanacağı, bu konuda yaşanan aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor …

SGK Prim Ödemelerinin Ötelenmesi

İstihdamın korunması ve hatta arttırılması için alınan tedbirler arasında, iş verenin elinin rahatlatılması için SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) ödemelerinin yılın son 3 ayına ötelenmesi de bulunuyor. Buna göre; 2017 yılı başında ödenmesi gereken Ocak, Şubat ve Mart ayının üç aylık primleri, 2017 yılının sonunda yani Ekim, Kasım ve Aralık ayında ödenecek. Üstelik bu öteleme nedeniyle herhangi bir faiz ödemesi de yapılmayacak.

500 000 Kişilik İstihdam Oluşturulması

Ekonomideki sıkıntılı dönemlerin en önemli problemlerinden birisi olan işsizlik önüne geçilmesi ve istihdamın arttırılması konusunda, EKK ( Ekonomi Koordinasyon Kurulu ) tarafından yeni yıl için bir hedef belirlenmiş durumda … Buna göre yakın planda 500 bin kişilik bir istihdam oluşturulması hedefleniyor. Bunun için de izlenecek yöntemler; özel sektördeki iş verenlerin maliyetlerinin düşürülmesi, İŞKUR ‘un daha aktif bir şekilde kullanılmasının sağlanması olarak belirtiliyor. Artı istihdam denilen bu programa göre; daha fazla işçi çalıştıran şirketlerin SGK prim ödemelerine yönelik bazı imkanlar sunulacak. Yine İŞKUR tarafından eğitim programları geliştirilerek, hem mesleki eğitim kursu hem de girişimcilerin eğitim kursu konusunda daha da etkin eğitimler yapılacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan şehirler bazı destekler konusunda ayrıcalıklı olacak.

Eximbank ‘ta Sermaye Arttırımı

İhracatçı kesimin desteklenmesi amacıyla faaliyetlerini yürüten bankalardan birisi olan Eximbank ‘ın 3,7 milyarlık sermayesi daha arttırılarak, banka tarafından daha çok kişiye destek verilmesinin sağlanması ve ihracatın daha da büyümesi sağlanacak. İhracat oranını arttıranlara ilave teşvikler sağlanacak. KGF ( Kredi Garanti Fonu ) tarafından ihracat yapanların çektiği kredilerdeki teminat oranı % 100 olacak. İhracatın sadece belirli sektörlerden yapılması yerine daha da çeşitlendirilmesi, her sektörün ihracat yapması ve dolayısıyla ülke geneli ihracat miktarının arttırılmasının sağlanması konusunda gerekli destekler verilecek.

Çok Ciddi Anlamda Tasarruf Yoluna Gidilecek

Sayılan bu ekonomik reformların yerine getirilebilmesi için gerekli olan maddi kaynak için herhangi bir borç almak yerine, bu kaynağın sağlanması adına ciddi anlamda tasarruf yoluna gidilecek. Mali açıdan bir disiplin içerisinde hareket edilecek. Başbakan Binali YILDIRIM özellikle 2017 yılının kamuda tasarrufla geçen bir yıl olacağının altını çizerken; buna ilaveten, yeni araba ve bina alımı, personel alımı, yurt dışı seyahatleri, vs. gibi konularda artık daha ihtiyatlı davranılacağına dair sözler de beyan etti. Kamudaki personel eksiğinin ise; personel fazlası olan yerlerde görev yapanların ihtiyaç olan bölgelere kaydırılarak ihtiyacın giderileceği belirtildi. Bu tedbirlerin haricinde tasarruf anlamında vatandaşa ekstra bir yük getirecek vergi, vs. gibi bir uygulamanın da söz konusu olmadığını belirten Başbakan Binali YILDIRIM; gerek iş adamlarının ve gerekse vatandaşın bu konuda rahat olmalarını, hesapların yapıldığını, böyle bir durumun söz konusu olmadığını beyan etti.

Önemli!  Dolarda Son Durum, Dolar Yıl Sonuna Ne Olur?

Dövizle Sözleşme Artık Olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ‘ın vatandaşa çağrısı  sonrası vatandaşın üzerine düşeni yaptığını söyleyen Başbakan, devlet olarak artık kendilerinin de taşın altına ellerini sokmaları gerektiğini söyleyip, mecbur kalınmadıklar döviz üzerinden sözleşme ve ihale yapılmayacağını belirtti. Yine çoğu kamu kurumunun ellerindeki dövizleri bozdurup Türk Lirası ‘na geçişi yaptığını, kısa vadede Türk Lirası ‘na geçen döviz miktarının 10 000 000 000 dolar civarında olduğu belirtildi.

Başbakan Binali YILDIRIM tarafından yapılan açıklamalarda ekonomik anlamda alınan tedbirleri kısaca sizlere özetlemeye çalıştık. Bu tedbirler sonucunda ne çıkar bilinmez ancak en azından kamu harcamalarında ciddi tasarruf edilecek olması, hepimizin görmekten memnuniyet duyduğu maddelerden birisi… Şunu da hatırlatalım; bu saatten sonra sürekli olarak bu vaadin takibi vatandaş tarafından yapılacak, bu vaade uyulmadığında da tepkiler daha da fazla olacaktır.

15 Temmuz 2016 tarihinde ve yine geçtiğimiz son günlerde millet üzerine düşeni yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ‘ın bir talimatı ile sokaklara çıktı, tankların altına yattı, yetmedi dolarını bozdu, cebindeki parasından oldu, bu ülkeyi yönetenlere ve bu ülkeye sahip çıktı. Siyasilerin yapması gereken tek şey milletin tarafında olmak. Çünkü arkasına bu milleti alan kimsenin sırtı ne Türkiye ‘de ne de dünyada yere gelmeyecektir, bunu son günlerde defalarca teyit ettik onayladık …

Bir önceki yazımız olan Hesap İşletim Ücretleri 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Önceki yazıyı okuyun:
Sağlık Sektörüne Özel İhtiyaç Kredileri

Son yıllarda nakit paraya ihtiyacı olan hemen herkesin imdadına ihtiyaç kredileri yetişiyor. Bankalar uygulamış oldukları politikalar çerçevesinde müşterilerine çeşitli kredi...

Kapat