Kredi.GOLD

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Nedir?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Nedir?

2016 yılında yasal altyapısı yapılan proje bazlı teşvik sistemi ile ülkemizin gerek günümüzdeki gerekse gelecekteki kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek, arz güvenliğini sağlayabilecek yenilikçi ve Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli üretimlere proje bazında çeşitli desteklerin verilmesi amaçlanmıştır.

Hangi Projeler Desteklenir?

Proje bazlı teşvik sisteminden yararlanabilecek projelerde 100 milyon ABD Dolarlık asgari yatırım tutarı şartına ilave olarak kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda aşağıdaki özellikleri taşıması beklenir.

  • Günümüzdeki ya da gelecekte ortaya çıkması muhtemel kritik ihtiyaçları karşılamaya yönelik
  • Üretim kapasitesi sınırlı olan ürünlerde arz güvenliğini sağlamaya yönelik olma,
  • Teknoloji açığı olan sektörlerde teknoloji kapasitesini geliştirmeye yönelik olma,
  • Özellikle dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalata bağımlılığı azaltma yönelik,
  • Yüksek katma değerli ürün üretme,
  • Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme ve bu şekilde teknoloji transferi sağlama,
  • Ar-Ge’ye dayalı ve inovatif olma,
  • Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırmaya yönelik olma,
  • Özellikle hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik olma,
  • Ülkemizde bulunan hammadde potansiyelini kullanılmasına yönelik entegre proje olma,
Önemli!  Yapı Kredi Bankası Müşteri Hizmetleri Telefonu 444 0 444

Söz konusu kriterlere uygun projelerin desteklenip desteklenmeyeceği hususu Ekonomi Bakanlığı’nca değerlendirilir.

Başvuru Süreci Nasıldır?

Proje bazlı teşvik sisteminden yararlanmak için başvurular Çağrı Usulü ve Davet Usulü olmak üzere iki yolla olur. Bu usullerden hangisinin ne şekilde kullanılacağı Bakanlıkça belirlenir.

Çağrı Usulünde Ekonomi Bakanlığı yapacağı ilan ile belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda desteklenmesi planlanan konuları ilan eder ve proje başvurularını toplar.

Davet Usulünde ise; bulunduğu sektörde konusunda yetkin firmalar destek için yatırım projelerini sunmaya davet edilir.

Bu yöntemlerden biri ya da ikisi ile toplanan proje başvuruları önce Ekonomi Bakanlığı’nca değerlendirilir. Bu değerlendirmede projenin desteklenip desteklenmeyeceği ve eğer desteklenecek ise hangi destek unsurlarından ne kadar yararlanabileceği gibi hususlar belirlenir. Bundan sonra projeler ve uygulanacak teşvikler Bakanlar Kurulu’na sunulur. Uygun görülenler hakkında Bakanlar Kurulu kararı alınır ve Teşvik Belgesi düzenlenir.

Hangi Destekler Verilir?

Proje bazlı teşvik sistemi mevzuatında desteklenebilecek projeler ile verilecek destek türlerinin genel çerçevesi içerisinde aşağıdaki teşvikler yer almaktadır.

Vergi Teşvikleri: Gümrük vergisi muafiyeti, KVD istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV istisnası ile yatırım tutarının iki katına kadar ya da 10 yıl süreyle Kurumlar Vergisi istisnası gibi desteklerdir.

Önemli!  Meslek Odaları Nedir? Ne İşe Yararlar?

İstihdama İlişkin Destekler: Azami 10 yıla kadar SGK primi işveren desteğinin karşılanması, azami 5 yıl için asgari ücretin 20 katı ile sınırlı olmak üzere nitelikli personel desteği ve 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği.

Projelerin Finansmanına İlişkin Teşvikler: 10 yıla kadar enerji tüketim harcamalarının %50’si kadarının karşılanması, yatırım için kullanılan kredinin 10 yıla kadar faiz/ kar payı desteği ve 10 yıl içinde halka arz yada yatırımcıya satmak şartı ile yatırım tutarının en fazla %49 kadarı için sermaye katkısı.

Diğer Destekler: 49 yıl için bedelsiz olarak yatırım yeri tahsisi ve yatırımın tamamlanmasından sonraki 5 yıl öngörülen istihdamın sağlanması halinde arazinin bedelsiz olarak tahsisi, projenin gerektirmesi halinde altyapı tesis edilmesi, belirli miktar ya da süre ile kısıtlı olmak üzere kamu alım garantisi, çeşitli izin, ruhsat, lisans vs. kolaylık getirilmesi.

Söz konusu desteklerden hangi proje için hangi desteğin ne şekilde verileceği Ekonomi Bakanlığının yapacağı çalışma ile belirlenir ve Bakanlar kurulu kararı ile kesinlik kazanıp düzenlenecek olan Teşvik Belgesi’nde yer alır.

Bir önceki yazımız olan Hoşgeldin Faizi Veren Bankalar 2020 (EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ) başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Önceki yazıyı okuyun:
E-Devlet’e Giriş Nasıl Yapılır?

E-Devlet son yılların en çok kullanılan devlet destekli dijital platformu olma niteliği taşımaktadır. E-Devlet sistemine girmek için yapmanız gerekenler sadece size...

Kapat