Kredi.GOLD

OHAL NEDİR

15.07.2016 tarihinde ülkemizde bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimiz ve bir grup ihanet çetesi tarafından gerçekleştirilen kalkışma hareketi sonrası; bu ihanet çetesinin darbe teşebbüsünün tam anlamıyla püskürtülmüştür. Bu darbe teşebbüsünün püskürtülmesi sırasında; milletimizin göstermiş olduğu müthiş kahramanlık, yine emniyet güçlerimizin devletimizi korumak adına gösterdiği fedakarlık ve kahraman TSK’nın gerçek subay, astsubay ve askerleri sonuna kadar vermiş olduğu mücadele olayın seyrini tamamen değiştirmiştir.

Darbe teşebbüsünün püskürtülmesi ile birlikte; artık hayat normale dönmüş ve hükumet tarafından bu ihanet çetesinin yaptığının cezasını bulması adına gerekli önlemler alınmaya başlamıştır. Bu önlemlerden bir tanesi de bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklaması yapılan OHAL (Olağanüstü Hal) ilan edilmesidir. Olağanüstü Hal ile ilgili bilinmeyenler olduğunu düşündüğümüzden, bugünkü yazımız OHAL nedir kısaca sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Adından dolayı her ne kadar OHAL ilanı bizi ürkütse de Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere; yapılan çalışmalarda halkın OHAL ‘den etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. İlan edilen OHAL kapsamında Valilerin yetkileri artırılacaktır.

OHAL; Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın 120.maddesi dayanak gösterilerek, MGK (Milli Güvenlik Kurulu) ‘nın tavsiyesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanmış olan Bakanlar Kurulunca en çok 6 ay süreyle ilan edilebilen, olağanüstü halin gerektirdiği konularla ilgili Kanun Hükmünde Kararname düzenlenmesine imkan veren, ayrıca bu Kanun Hükmünde Kararnamelerin T.C. Anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılması imkanı tanımayan, İl Valilerinin ve Bölge Valilerinin yetkilerini genişleten bir süreçtir.

Burada bir parantez açmak gerekirse; Başbakan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu OHAL ilan edememektedir. OHAL ilan yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından toplanan Bakanları Kurulu ‘ndadır. Olağanüstü Hal; T.C. Anayasası ‘nda belirtilmiş olup, bu konuda düzenlenen 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ile ayrıntıları düzenlenmiştir.

Önemli!  Faturalı Hatta Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ‘nun 1. Maddesinde; “Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması” durumlarında ilan edilebileceği belirtilmiştir.

Bu durumlarda Bakanlar Kurulu tarafından Kanun Hükmünde Kararname çıkarılabilmekte, Resmi Gazetede yayınlanmasına müteakiben de yürürlüğe girmektedir. T.C. Anayasası ‘nda Kanunda Hükmünde Kararnamelerin (KHK) düzenlendikten sonra TBMM onayına sunulacağı belirtilmiş ise de; bu yöntem uygulanmamaktadır. Yani Kanun Hükmünde Kararnameler direkt olarak düzenlenip Resmi Gazetede ilan edilmektedir ve böylece de yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Bakanlar Kurulu ‘nun OHAL durumunda Kanun Hükmünde Kararname düzenleyebileceği konular ise; sadece OHAL ilan edilmesine neden olan konularla ilgili olabilecektir. Bunun haricindeki konularla ilgili olarak Kanun Hükmünde Kararname düzenlenememektedir. Bu durum T.C. Anayasası ‘nın 121/3 .maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Yine OHAL halinde Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulundadır. Başbakan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Kanun Hükmünde Kararname düzenleyememektedir. Ayrıca çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler hakkında Anayasa iptal davası da açılamayacaktır.

Bununla birlikte OHAL ilan edilince bizi neler bekliyor biraz da bunlara bakalım.

2395 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ‘nun 11. Maddesinde meydana gelen şiddet eylemleri nedeniyle alınabilecek tedbirler,

 1. Sokağa çıkmayı sınırlama veya yasaklama,
 2. Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklama,
 3. Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratma ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koyma,
 4. Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koyma,
 5. Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklama veya izne bağlama; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatma,
 6. Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetleme, gerektiğinde kayıtlama veya yasaklama,
 7. Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırma veya bunların artırılmasını isteme,
 8. Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetleme, gerektiğinde durdurmak veya yasaklama,
 9. Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklama,
 10. Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklama ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini isteme veya toplatma,
 11. Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklama, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklama,
 12. Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlama veya yasaklama,
 13. Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklama, erteleme, izne bağlama veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etme, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletme, gözetim altında tutma veya gerekiyorsa dağıtma,
 14. İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlama veya erteleme,
 15. Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurma,
 16. Anayasanın 121 inci maddesine göre, olağanüstü halin ilanına veya devamına sebep olan hallerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi durumunda, ilgili komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında varılacak mutabakat çerçevesinde, valinin talebi üzerine ilgili komutan, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre, Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi harekat planlayıp icra etme yetkisi vermektedir.
Önemli!  23 Aralık 2014 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ‘nın da açıkladığı üzere; olağanüstü hal ilanı sadece terörle mücadelenin daha aktif yapılabilmesi ve bürokrasinin azaltılabilmesi amacıyladır. Ekonomik anlamda olağanüstü hal tedbirleri uygulanmayacak ve halkımız bundan etkilenmeyerek günlük hayatına devam edecektir.

Bir önceki yazımız olan Hesap İşletim Ücretleri 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Önceki yazıyı okuyun:
Bilişim Sektöründe Eleman Seçimi Nasıl ve Neye Göre Yapılır?

Bilişim Sektörüne Genel Bakış Bu yazımızda sizlere bilişim sektöründe eleman seçimi nasıl ve neye göre yapılır sorusunun yanıtını vereceğiz. Bu...

Kapat