Kredi.GOLD

Kira Vergisinden Muaf Olmanın Yolları

Ev sahibi misiniz? Ev sahibi olarak haklarınızı ya da sorumluluklarınızı biliyor musunuz? Mal sahiplerinin kira vergisi konusunda dikkat etmesi gereken noktalara kısa başlıklarla göz atalım.

Öncelikle Kira vergisinden muaf olmanın yolları hususunda bilinmesi gereken, kira gelirinin bildirim ve beyanı Mart ayı içinde (1 Mart -25 Mart 2015) tarihlerinde yapılmalıdır. 2014 yılına ilişkin beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye adından ibaret olan mükelleflerden; 2014 yılında elde ettiği konut kira geliri 3.300 TL’lik mesken istisna tutarını aşanlar, işyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi (tevkifat) yapılanlardan ise kira ge­lirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırı olan 27.000 TL’yi aşanlar ile yıl içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırı olan 1.400 TL’yi aşanlar, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vereceklerdir. 2014 yılı için belirlenen söz konusu beyanname verme sınırlarının altında olan kira gelirleri için Yıllık Beyanname verilmeyecektir. Kira gelirinin beyanı açısından gayrimenkule ait tapunun malike ait olması gerekmemektedir.

Kira geliri beyannamelerinin, 3568 sayılı yasaya göre ünvan almış meslek mensupları tarafından elektronik ortamda yollanması mümkündür.Bunun dışında beyannameler elden vergi dairesine teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta kanalıyla da gönderilmesi mümkündür. Okuma – yazma bilmeyenler için veya yaşlılar için Maliye Bakanlığı 60 yaş üzeri mükellefler ve engelliler için randevu sistemiyle vergi dairesi personeli tarafından beyannameleri düzenlenmektedir.

Randevu için telefon VİMER – 444 0 189

Vergi ödemelerinin birinci taksiti 31 Mart, ikinci taksidi 31 Temmuz 2015 son ödeme tarihidir.

Kiraya verilen iş yerinde ticaret yapan mükellef basit usule göre vergi veriyorsa, kira stopajı olmadığı için bu iş yerinin maliki tarafından elde edilen kira gelirinin 1.400 TL’yi geçmesi durumunda beyan yapılacaktır.

Nakit olarak ya da hesaben tahsil edilmemiş kira gelirinin beyanı yapılmaz. İstisna sınırlarının altında kalan kira gelirleri için beyanname verilmez. Bu sınır 2014 yılı için konutlarda 3.300 TL’dir. İşyerleri için ise vergi kesintisi yapılandan brüt tutarı 2014 yılı için 27.000 TL’dir.

Önemli!  Başkasının Kredi Notunu Öğrenmek Ne İşimize Yarar?

Boş kalan dükkan veya konutlar için beyanname verilmesi gerekmemektedir. Aynı şekilde boş tutulan işyeri için çöp vergisi de tahakkuk etmez.

Aile fertlerinin tek tek elde ettikleri kira gelirleri kendi adlarına kişisel olarak beyan edilir. Konut kira gelirindeki istisna tutarı her birey için 3.300 TL’dir . Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya noksan beyan edilirse 2014 yılı için 3.300 TL’lik istisnadan faydalanmak mümkün değildir. Ayrıca, elde edilen konut kira gelirlerinin istisna haddinin altında kalması durumunda, söz konusu kazanç ve iratların toplamı GVK 103. Maddede yer alan tarifenin 3. diliminde ücretler için belirlenen tutarı, yani 94.000 TL’ yi aşsa da söz konusu konut kira gelirleri için beyanname verilmeyecektir. Yine, GVK’nin 103. Maddesinde yer alan tarifenin 3. diliminde, ücretler için tespit edilen tutarın 94.000 TL’nin üzerinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve irat elde etmesi halinde 3.300 TL’lik istisnadan yararlanmak mümkün değildir.

Konutunuzu annenize, babanıza, çocuğunuza, torununuza, kardeşinize, büyükannenize ya da büyükbabanıza sadece oturmak için verdiniz diyelim. O halde emsal kira bedeli hesaplanarak matraha eklenmez. Her durumda emsal kira bedelinin tespiti ve bedelinin mükellef tarafından beyanı esastır. Konutun bedelsiz kiraya verilmesi halinde Gelir vergi Kanunun 73. maddesine göre vergi değerinin %5 i yıllık kira geliri olarak dikkate alınır.

Önemli!  Eurobond İşlemleri Nasıl Yapılır?

Bilinmesi gereken diğer husus da; Maliye Bakanlığı, son yıllarda elektrik, doğalgaz vb. sayaçları dikkate alarak, sayaç sahiplerinin GMS iradının bulunup bulunmadığını araştırmaktadır.

Kendisi de kiracı olan ev sahipleri kendileri de kirada oturuyor olabilir. Bu kiracılar için bir takım avantajlar söz konusu olabilir. Tabii yine mal sahibi olarak kira gelirinizi beyan ilk şart.

Kiracı olan ev sahiplerinin avantajları nelerdir?

*Kira gelirini beyan ederken, ödenen kirayı aldığınız kiradan düşerek hiç vergi vermeyebilirsiniz. Eğer ödediğiniz kirayı  aldığınız kiradan düşmek isterseniz bunun için “gerçek gider” yöntemini seçmiş olmanız gereklidir . Ama diyelim ki daha önceden “götürü gider” yöntemini seçmiştiniz. Maalesef 2 yıl süre ile seçtiğiniz yöntemden vazgeçemezsiniz.

* Yurtdışında kira ödeyenler de aynı şekilde eğer yurtdışında oturdukları eve kira ödüyorlarsa “gerçek gider” yöntemini seçmek suretiyle kira mahsubu yaparak Türkiye’de vergi vermeyebilirler. Ancak Yurtdışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşları dar mükellef statüsünde oldukları için bu olanaktan yararlanamazlar.

*Yeni ev almış olanlar; evi satın aldıkları yıldan itibaren ilk 5 yıl süre ile satın alma bedelinin %5 ini kira aldıkları aynı evin kira gelirinden düşüp hiç vergi ödemeyebilirler.

*Diyelim ki kredi ile gayrimenkul aldınız. Beyan edeceğiniz kira gelirinden ödediğiniz faizi düşebilirsiniz ya da kredi ile aldığınız evi kiraya verdiniz diyelim. Bu durumda da eğer “gerçek gider” yöntemini seçmişseniz hiç vergi ödemeyebilirsiniz.

Götürü gider yöntemi ve gerçek gider yöntemi

Giderleriniz kira gelirinizin % 25 oranının altında kalıyorsa “götürü gider” yöntemini seçmeniz mantıklı olacaktır. Bu yöntemi seçtiğiniz zaman istisna oranı düştükten sonra %25 indirim oranı üzerinden vergilendirilirsiniz. Eğer “gerçek gider” yöntemini seçtiyseniz, bu yöntemde kira elde ettiğiniz gayrimenkul için yaptığınız harcamaları düşebilirsiniz.  

Nedir bu harcamalar? : Aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, sigorta ve faiz giderleri, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan bakım onarım gideri ve daha önce de bahsettiğimiz gibi evini kiraya verip kendisi kirada oturanın ödediği kira bedeli gider olarak yazılır.

Önemli!  Desteklemeler Ne Zaman Ödenecek?

Ayrıca Bireysel emekliliğe ödenen katkı payları, eğitim-sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar da gider olarak yazılabilir. Gerçek gider yöntemini seçenler gider belgelerini 5 yıl saklamak zorundadırlar.

Kira gelirimi beyan etmezsem ne olur?

Kira gelirinizi beyan etmezseniz ya da eksik beyan ederseniz, Maliye bunu tespit ettiğinde indirim istisnasından faydalanamazsınız. Ayrıca usulsüzlük cezası alır ve Takdir komisyonunun belirleyeceği değer üzerinden gecikme cezaları ile birlikte vergi cezası da ödemek zorunda kalırsınız.

Hem konut hem işyeri geliriniz varsa istisna oranını sadece konuta uygulayabilirsiniz. Yani işyeri kira gelirine istisna uygulanmaz. Ayrıca kira gelirinin yanında ticarî, ziraî veya meslekî kazancını beyan etmek zorunda olanlar da 3.300 TL indirim istisnasından yararlanamazlar.

Birden fazla konutu olanlar da sadece 1 kere istisna oranını düşebilir. Üzerinden vergi kesilmemiş işyeri kiraları, tutarı ne olursa olsun beyan edilir. Üzerinden vergi kesilmiş kira 19.800 TL yi aşmazsa beyan edilmez. Beyana tabi başka geliri olanlar, 19.800 TL’lik haddin hesabına beyan edilecek olan diğer gelirleri de dahil edeceklerdir.

Bir önceki yazımız olan Hesap İşletim Ücretleri 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Önceki yazıyı okuyun:
6 Mart Dövizde neler oluyor ve Fiyatları

06 Mart Cuma 2015 Güncel dolar ve euro fiyatları öğrenmek için yazımızın devamını okuyunuz. Haftanın son mesai gününe girerken dolar fiyatlarında ki...

Kapat