Kredi.GOLD

Banka Borcundan Dolayı İşyerine İcra Gelir mi?

Bankalara borçlu olmayan vatandaş sayısı herhalde artık yok denecek kadar azdır. Hatta bankayla işi  olmayan ve bankalara borcu olmayan vatandaşların heykeli dikilse yadırgamamak gerekir. Tabii ki bankalar akıllıca kullanıldığında bir nimettir, ancak akıllı olmayan kişiler tarafından kullanıldığında ise bir felakettir. Çünkü bankalardan kredi kartı, kredi, vs gibi borç alıp, bunları da har vurup harman savurduktan sonra ödemeye gelince de ödeyecek durumumuz yoksa işte bu durum bizim için ciddi sıkıntıdır. Çünkü banka durumunuzla ilgilenmeyecek, parasını almanın yollarına bakacaktır. Sonra bu vatandaş ta etrafına banka borcundan dolayı iş yerine icra gelir mi, eve haciz gelirmi diye yana yana yakınmaya başlayacaktır. Tabii ki; banka haciz ve icra işlemlerini başlatacak eve de iş yerine de hacze gelecektir.

En son olarak İcra İflas Kanunu ‘nda yapılan bazı düzenlemeler ile haczedilemeyen mallar ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bunu vatandaşlar olarak yine yanlış algılamaktayız. Örneğin; bu düzenleme sonrasında iş yeri haczi ve ev haczi kalktı düşüncesi hızla yayılmıştır ancak yanlış olduğu görülmüştür.

İcra İflas Kanunu ‘nun 82. maddesinde haczi yapılamayan mallar net bir şekilde sayılmıştır. Kanun koyucunun buradaki mantığı; kişinin işini yapamayacak hale getirilmesinin önlenmesidir. Çünkü işini yapamayan kişinin; zaten borcunu ödeme ihtimali tamamen kaybolacaktır. En azından işini yapması geçimini temini etmesi ve borçlarını da ödeyebilmesi için elindeki tek imkanı da almanın kimseye bir yararı olmayacaktır. Aslında geniş açıdan düşünüldüğünde çok iyi düşünülmüş bir düzenlemedir diyebiliriz. Yine daha iyi anlaşılması adına bir örnek verecek olursak; bir çiftçinin, ailesinin ve kendi geçimi için mecburi olan hayvanlar, arazi, nakil araçları, ziraat aletleri gibi malları haczedilemeyecektir. Ancak bu işleri yapacak kadarı haczedilmeyecektir. Fazlası haczedilebilecektir. Tabii ki bazı durumlarda; artık olayın yorumlanması farklılık gösterebilecektir. Bunun için icra dairelerinin işlemleri ile ilgili İcra Mahkemelerine bu mahkemelerin kararları ile ilgili olarak ta Yargıtay Hukuk Dairelerine temyiz yoluna gidilebilecektir. Gerçi çoğu konuda birçok emsal Yargıtay kararı vardır. Bir konuda tereddüt hasıl olması halinde, Yargıtay ‘ın kararlarına da bakılabilir.

İcra İflas Kanunu 82.maddede belirtilen ve haczi yasak olan eşyalarla ilgili kanun maddesini aynen paylaşalım.

Önemli!  İcraya Nasıl İtiraz Edilir?

Madde 82 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/46 md.)

Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

 1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
 2. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan

borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,

 1. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi

kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,

 1. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer

eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alat ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi

küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,

 1. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç

keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

 1. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan
Önemli!  İcra Mahkemelerinin Görev Alanları Nelerdir?

tohumluğu,

 1. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe

ve bu sanat için lüzumlu bulunan alat ve edevat,

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu

hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

 1. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,
 2. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin

ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri, Askeri malüllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

 1. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,

1262-1

 1. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,
 1. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Borçlunun haline münasip evi,
 2. (Ek: 2/7/2012-6352/16 md.) Öğrenci bursları.
Önemli!  Borç Kapatma Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

İcra ve İflas Kanunu ‘nun tamamını okumak için www.mevzuat.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Hesap İşletim Ücretleri 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Önceki yazıyı okuyun:
Şahıs Şirketi Nasıl Açılır? Masrafları Nelerdir?

Son yıllarda dünyada yaşanan global krize rağmen ülke ekonomisinin büyümeye (her ne kadar yavaşlasa da) devam etmesi ile birlikte; ekonomik...

Kapat